ANBI gegevens

Naam instelling Stichting Wereldwinkel Valkenswaard
RSIN 8476810
Vestigingsadres Eindhovenseweg 72A
5554 AD Valkenswaard
Telefoonnummer 040-2017943
E-mail adres wereldwinkelvalkenswaard@onsmail.nl

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Na een complete restyling in september gaat de Stichting Wereldwinkel Valkenswaard als zelfstandige fairtrade cadeauwinkel verder, Het doel is nog steeds het bevorderen van de handel voor de kleine producent in het buitenland en het verspreiden van het verhaal achter het product. Daarnaast worden er kleinschalige projecten in het buitenland, geinitieerd door inwoners van Valkenswaard ondersteund.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel  Valkenswaard bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. 

Activiteiten

Wereldwinkel Valkenswaard vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;

 

Samenstelling/Functies van het bestuur

 Voorzitter               M.J. van de Ven
 secretaris                L. Brussé
 penningmeester     G. Buijs
 leden                      A. François
                               A. Velter
                            

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Valkenswaard heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Financiële rekening 2016

Stichting Wereldwinkel Valkenswaard

 
Resultatenoverzicht 2016

 

OPBRENGSTEN
 
 
Brutowinst op verkopen
 
18.454
 
 
Overige ontvangsten
 
1.550
 
20.004
 
 
 
 
 
KOSTEN
 
 
 
 
Huisvesting
 
7.978
 
 
Vrijwilligers
 
   879
 
 
Verkoopkosten
 
3.151
 
 
Contributie en bijdragen
 
1.806
 
 
Overige kosten
 
2.327
 
 
Afschrijvingen
 
   847
 
16.988
RESULTAAT WINKEL     
 
 

  

       

                     3.016

 
 
 
 
 
De omzet in 2016 bedroeg € 51.586.